Széchenyi 2020

Általános Szerzõdési Feltételek

A jelen ÁSZF a Contact Számítástechnikai Kft. és a www.econtact.hu internetes oldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ személyek (a továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

1. A szolgáltató adatai:

Cégnév Contact Számítástechnikai Kft.
Székhely és ügyfélszolgálat 8000 Székesfehérvár, Palotai út 62.
Cégjegyzékszám 07-09-004086
Telefon 06 22 / 515 200
Fax 06 22 / 515 205
E-mail info@econtact.hu
Nyilvántartó bíróság Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám 11117825-2-07
Számlaszám 10200232-29315107-00000000

A vásárlás menete, a szerzõdés létrejötte:

Ha Ön a Contact Számítástechnikai Kft. Online vásárlási lehetõségét választja, a következõ elõnyöket élvezi: Összeállíthatja saját vásárlási listáját, melyen folyamatosan figyelheti számlája alakulását. A könnyebb kezelhetõség kedvéért termékeinket - ahogy azt az árlista esetében is tettük - kategóriákra bontottuk. Vásárlás közben a jobb oldali oldalsávon megjelenik, melyik termékbõl, hány darabot vásárolt.

Vásárlás

Válassza ki a Webáruházban a vásárolni kívánt termék kategóriáját. Az egyes termékek nevére kattintva megtekintheti azok adatlapját a termékek lényeges tulajdonságairól. Amennyiben az adatlapon feltüntetett lényeges tulajdonságok nem elegendõek a megalapozott döntés meghozatalához adott ügyfél részére, akkor a vásárlást megelõzõen az ügyfél köteles a Contact Számítástechnikai Kft. ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és az adott termékre vonatkozó kérdéseit feltenni. A szolgáltató a feltüntetettnél kedvezõbb tulajdonsággal bíró termék teljesítésével is szerzõdésszerûen teljesít. A termékek használati utasítása jogszabályi elõírás esetén a termékekhez mellékelésre kerül. A termékeknél elhelyezett képek tájékoztató jellegûek, a termékleírás és a kép eltérése esetén a termék leírásában szereplõ adatok vonatkoznak az adott termékre.

A termékeknél azok nettó ára és bruttó ára is feltüntetésre kerül. A termékek feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítással kapcsolatos postai díjakat. Amennyiben a webáruházban nyilvánvalóan hibás ár (hasonló termékekhez képest töredék, vagy 0,- Ft-os ár) kerül feltüntetésre, akkor a szolgáltató nem köteles azon az téves áron szállítani, átadni. Amennyiben hibás áron kerül megrendelésre egy termék, és a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásánál a helyes árat közli az ügyféllel, akkor az ügyfél következmények nélkül elállhat a vételi szándékától.

A webáruház nem a szolgáltató aktuálisan elérhetõ raktárkészletét mutatja, ezért előfordulhat, hogy egyes termékek elérhetősége nem biztosítható.

Itt a „Kosárba teszem” gombra kattintva megjelölheti a terméket amit vásárolni szeretne. Az online vásárláshoz nem szükséges regisztrálnia magát az oldalon, azonban a rendelés leadásához szükséges pontosan megadni nevét, számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét, amely adatokat az adatkezelés fejezetben írtak szerint kezelünk. Az esetlegesen tévesen felvitt adatokból eredõ késedelmes szállítás, vagy szállítás hiánya, vagy bárminemû kár nem róható fel a szolgáltatónak, azokért a szolgáltatót semmilyen felelõsség nem terheli.

Ha végzett, a jobb oldalon található "A kasszához" gombbal megtekinthet egy összesítést, ahol kiválaszthatja a szállítási lehetõségeket és beírja az Ön adatait, ami a vásárláshoz szükséges. Ha ki szeretné üríteni kosarát, kattintson a jobb oldalon a "Kosár ürítése gombra" a kassza gombja alatt.

A szállítás során választhatja a személyes átvételt, a Székesfehérvár területén történõ ingyenes kiszállítást, valamint a postai szállítást elõre utalással vagy utánvétellel. A szállítási módok elérhetõsége és aktuális díja a szállítási módok feltüntetése mellett zárójelben kerül feltüntetésre. A szállítás várható idõtartamaként megadott idõ tájékoztató jellegû, az függ a megrendelt termék elérhetõségétõl és a postai szolgáltató ügymenetétõl. Az adott termék elérhetõsége, vagy várható beérkezésérõl a megrendelés visszaigazolásakor.

Jelenleg elérhető kiszállítási módok és áraink:

 • Átvétel az üzletben (0 Ft)
 • Ingyen házhozszállítás Székesfehérváron (0 Ft)
 • Egyéb futárral, banki átutalás után (3300 Ft + ÁFA)
 • Egyéb futárral, utánvétellel (3300 Ft + ÁFA)
 • MPL futárral, banki átutalás után (3300 Ft + ÁFA)
 • MPL futárral, utánvétellel (3300 Ft + ÁFA)

A megrendelés önmagában nem minõsül szerzõdésnek. A befutott megrendeléseket elektronikus úton a megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazoljuk és 8 munkaórán belül telefonos visszaigazolással is egyeztetjük. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása 48 órán belül nem történik meg, akkor az ügyfél mentesül az ajánlattételi kötöttsége alól.

A megrendelést a visszaigazolásig a megrendelés összesítése oldalon található „megrendelés visszavonása” gomb megnyomásával az ügyfél visszavonhatja. A megrendelés visszaigazolásával a felek között a szerzõdés létrejön, amely írásba foglalt szerzõdésnek minõsül. A szerzõdést a szolgáltató a megkötés idõpontjától számított két (2) évig megõrzi.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A megrendelést elektronikus úton is tároljuk az adatbázisunkban. Az Ön elérhetõségeit NEM használjuk reklámok és kéretlen levelek küldésére. A kinyomtatott formátumot a vásárlás ideje alatt õrizzük meg. Webáruházunk belföldi vásárlóink igényeit elégíti ki, így a megrendeléseket magyar nyelven fogadjuk el, a szerzõdés nyelve magyar.

A szolgáltató nem veti magát magatartási kódexnek. A panaszügyintézés helye a szolgáltató 1. fejezetben írt elérhetõségeivel egyezik meg, módja: telefon, e-mail vagy postai út. A telefonos panaszügyintézés munkanapokon 09:00 és 17:00. óra között biztosított.

Regisztráció

A weblapon a jobb oldali „regisztráció” gombbal egyszerûen regisztrálhat egy felhasználói fiókot az oldalra, ahol meg kell adnia a felhasználói nevét, e-mail címét, és jelszavát. A webáruházunkba jelenleg nem lehet regisztrálni.

Áruátvétel

A vásárolt terméke(ke)t a következõ módokon veheti át.

 • Az üzletünkben (Székesfehérvár, Palotai út 62.)
 • Házhozszállítással Székesfehérváron
 • Postai úton vagy futárszolgálattal, banki elõre utalással
 • Postai úton vagy futárszolgálattal, postaiutánvétellel

Azon ügyfelet, aki fogyasztónak minõsül a Ptk. 8:1.§ 3. pont szerint (azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az alábbiakban írt határidõn belül elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási jogát

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott idõszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. Mindez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja.

Az elállást letölthetõ minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozata útján gyakorolhatja. Akkor egyértelmû az elállási nyilatkozat, ha az elállási nyilatkozaton felül legalább a fogyasztó nevét és megadott címét, valamint a rendelésszámot tartalmazza.

Az elállási minta innen tölthetõ le: Elállási minta

Elállás esetén a kifizetett vételárat az elállást követõ tizennégy (14) napon belül visszatérítjük a fizetéssel egyezõ módon. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A szolgáltató jogosult a visszatérítendõ vételárat addig visszatartani, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétsége kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A fogyasztó, elállás esetén, köteles azonban az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kár megtérítésére.

A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó vásárlás esetén, ha a csomagolást már felbontotta.

Nem gyakorolhatja továbbá akkor sem, ha az árut a cég üzletében veszi át, vagy az általunk kiszállított áru beépítését, installálását igényelte.

Minden megrendelt terméket jótállási jeggyel együtt adunk át, az elállási jogon túl, vagy annak kizárása esetén a vásárlót a jótállási feltételeknek megfelelõ jog gyakorlása megilleti.
A vásárló által megrendelt árutól eltérõ helyettesítõ áruval kizárólag akkor teljesítünk, ha azt a megrendelõ elõzetesen elfogadja illetve megrendeli.

A számlát a termék átvételekor kézbesítjük.
További információért hívja a következõ telefonszámot: 22/515-203 vagy írjon levelet az info \kukac\ econtact \pont\ hu e-mail címre!

Cégünk minden vásárlásról a hatályos jogszabályoknak megfelelõ ÁFÁ-s számlát állít ki, mely a legtöbb esetben egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztónak minõsülõ vásárlók felé a 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az ott leírt feltételek szerinti jótállást vállalunk. Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt eredeti számlával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezt gondosan õrizze meg. A jótállási felelõsséget kizáró feltételek: helytelen szállítás, tárolás, erõszakos külsõ behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás, szakszerûtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, bármilyen nem a Contact Számítástechnikai Kft. által végzett beavatkozás, javítás, bõvítés, átalakítás, vagy természetes elhasználódás. Kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

Csak bizonyítottan hibás termék kerül kicserélésre. Kérjük, a küldemény átvételekor a kézbesítõ elõtt gyõzõdjön meg a csomagolás sértetlenségérõl. A küldemény bármilyen feltételezett sérülése esetén vetessen fel jegyzõkönyvet a kézbesítõvel a reklamáció, kárrendezés céljából és ezt haladéktalanul jelezze felénk is.

A jótállási idõtartam a vásárlás napjával kezdõdik. A termék javítása esetén a jótállás idõtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idõvel. A termék vagy jelentõs részének cseréje esetén a jótállás idõtartama a kicserélt termék (jelentõs része) tekintetében újra kezdõdik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb idõn belül köteles írásban (e-mailben) jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebbõl adódó károk a vevõt terhelik. A garancia érvényesítésének helye az Contact Számítástechnikai Kft., 8000 Székesfehérvár, Palotai út 62., e-mail: info \kukac\ econtact \pont\ hu, telefon: 06 22 / 515 200, fax: 06 22 / 515 205 alatt érvényesíthetõ nyitvatartási idõben vagy a garanciajegyen feltüntetett garanciális javítóhely.

Az ügyfél a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzõdés esetén a fogyasztónak minõsülõ ügyfél a termék(ek) átvételének idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait az ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére az ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban az ügyfél köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Az ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni a szolgáltatóval. Az ügyfél a kellékszavatossági igényét közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Ha az ügyfél igazolja, hogy a terméket a szolgáltatótól vásárolta, akkor a szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az ügyfél részére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már az ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a terméket vissza kell juttatni a szolgáltató részére, az ügyfélszolgálat címére.

A szavatossági igény a terméktõl – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthetõ része tekintetében történõ érvényesítésakor a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minõsül érvényesítettnek.

Kicserélés vagy elállás esetén az ügyfél a termék azonb értékcsökkenését nem köteles megtéríteni, amely a rendeltetésszerû használat következménye, azonban az ezt meghaladó értékcsökkenést megfizetni köteles.

A hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket a szolgáltató viseli. A szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlõ igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követõen fizet meg az ügyfél részére. Ha a termék meghibásodásában az ügyfelet terhelõ karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az üÜgyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követõen keletkezett (azaz a szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék ügyfél részére történõ visszaküldésének költségét is) az ügyfelet terhelik.

Kellékszavatossági igényt a termék szolgáltató részére történõ visszajuttatásával együtt be lehet jelenteni a letölthetõ mintán, más olyan egyértelmû nyilatkozattal, amely a szavatossági igényen túl legalább az ügyfél nevét és megadott címét, valamint a rendelésszámot, továbbá a termék hibájának megjelölését, a választott szavatossági igényt tartalmazza.

A kellékszavatosság érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt tölthetõ le: Szavatossági nyilatkozat.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minõsülõ ügyfél választása szerint kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, amely hiba létét termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A termék etekintetben akkor minõsül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a fogyasztó felelõs.

A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy a szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A Ptk. rendelkezései szerint gyártónak minõsül a termék gyártója és forgalmazója (szolgáltató).

A gyártó (és a szolgáltató) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha az alábbiakban írtak közül egy okot bizonyítani tud:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igényt a termék szolgáltató részére történõ visszajuttatásával együtt be lehet jelenteni a letölthetõ mintán, más olyan egyértelmû nyilatkozattal, amely a szavatossági igényen túl legalább az ügyfél nevét és megadott címét, valamint a rendelésszámot, továbbá a termék hibájának megjelölését, a választott szavatossági igényt tartalmazza.

A kellékszavatosság érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt tölthetõ le: Szavatossági nyilatkozat.

Egyéb tudnivalók

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül, szakszerû üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, Ön kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét. Ha a cserére nincs lehetõség, úgy a vásárlási szerzõdéstõl elállhat és a vételárat kérheti vissza.

Panaszkezelés

Az ügyfél a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a szolgáltató ügyfélszolgálatán nyújthatja be, amely panaszt a szolgáltató haladéktalanul kivizsgál, és megalapozottság esetén, és amennyiben a panasz jellege ezt megengedi, orvosolja. Amennyiben az ügyfél a panasz kezelésével vagy annak kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és arra vonatkozó álláspontjáról jegyzõkönyvet vesz fel.

Szóbeli panasz esetén szolgáltató azt azonnal kivizsgálja, amely panaszt a szolgáltató haladéktalanul kivizsgál, és megalapozottság esetén, és amennyiben a panasz jellege ezt megengedi, orvosolja. Amennyiben az ügyfél a panasz kezelésével vagy annak kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és arra vonatkozó álláspontjáról jegyzõkönyvet vesz fel.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzõkönyvet legkésõbb az írásbeli panaszra vonatozó résznél írt válasszal egyidejûleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el a szolgáltató és a számot közli az ügyféllel, amely szám a panasz visszakereshetõségét teszi lehetõvé.

Az írásbeli panaszt annak beérkezését követõen 30 napon belül megvizsgálja a szolgáltató és érdemben megválaszolja, és egyben intézkedik, hogy ezen válasz az ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megõrizni.

A Szolgáltató az ügyfél által elõterjesztett kifogásokat az ügyfélszolgálata elérhetõségén fogadja.

Ha a szolgáltató és az ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezõdik, akkor az ügyfél elõtta az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva:

 1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a szolgáltató üzletében elérhetõ. A vásárlók könyvébe írt bejegyzésekre a szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követõen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 3. Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az üÜgyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testületnél.
 4. Bírósági eljárás. Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elõtti érvényesítésére a Ptk rendelkezései szerint.
 5. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezésérõl szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkezõ fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülõ jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-tõl elérhetõ a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkezõ szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerzõdéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Online vitarendezési kapcsolattartó pont fenntartását (legalább két tanácsadóval) Magyarországon a Budapesti Békéltetõ Testület látja el!
A Fejér Megyei Békéltetõ Testület elérhetõségei:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6
Telefon: +36 22 510 310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu, mariann.jakab@fmkik.hu
Ügyfélfogadási idõ: Minden kedden, szerdán: 13 – 15 óra között
Minden pénteken: 9 – 11 óra között
Budapesti Békéltetõ Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 21 31
Fax: +36 1 488 21 86
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az online vitarendezési platform elérhetõsége: http://ec.europa.eu/odr

Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelõen, bizalmasan kezeli a vásárló adatait.
Vásárlóinknak semmilyen kéretlen levelet (spam) nem küldünk. Hírlevelünket kizárólag a feliratkozottaknak küldjük el. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is. Semmilyen körülmények között nem adunk ki harmadik félnek sem vásárlói, sem hírlevél-olvasói adatokat.

A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szüksége,s az ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja.

A weboldal és webáruház adatkezelõje a szolgáltató.

A szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévõ adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja kizárólagosan a webáruház kényelmesebb és pontos mûködése, személyre szabott tartalom megjelenítése, a szolgáltató saját maga által felhasználandó statisztika készítéséhez és a webáruház fejlesztése.

Az ügyfél által megadott adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása (törvény vagy hatósági/bírósági határozat eltérõ rendelkezését kivéve) csak az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén történhet meg. Az ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszûnése után, vagy kérésre a szolgáltató törli.

Az ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, aminek az alapja az ügyfél beleegyezése. Az adatai feltöltésével és a szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az ügyfél hozzájárulását adja adatai fentiekben írt célra történõ felhasználásához. Az ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül bírósághoz fordulhat.

A szolgáltató a birtokába jutott adatok feldolgozását a hatályos jogszabályoknak megfelelõen és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések alapján valósítja meg, amelyhez hozzájárulását az ügyfél az adatai feltöltésével és a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével adja meg.

Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy az ügyfél által megadott adatok harmadik személy jogait vagy jogszabályt sért, a szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Amennyiben az ügyfél nem a saját adatait adja meg (akár részben akár egészben) és ebbõl a szolgáltatónak kára keletkezik, akkor a szolgáltató kártérítésre jogosult.

A szolgáltató megfelelõ módszerekkel õrzi és biztosítja az online módon megadott/gyûjtött információkat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mivel nem küldünk hírlevelet, vagy más tartalmú kéretlen levelet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke 1140090 számú tájékoztatása szerint a webáruházunk üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás - , ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kivételek hatálya alá tartozik, és ezen tevékenységet kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

Reméljük, Online-vásárlás szolgáltatásunkkal az Ön kényelmét is szolgálhatjuk!

A Contact Kft. partnerei Partnereink

Egyedi webes sgoláltatások Étterem és söröző Balatonmáriafürdőn
Vírusvédelem és biztonság Flowers For You Design Studio
Egyedi belsőépítészeti megoldások Étterem és panzió Balatonújlakon